Onze volgende activiteit 

Vrijdag 06 Oktober
Ledenbijeenkomst

Woord van de voorzitter 

Beste Wimpelisten ,

2022 zit er op.  Een jaar waarin de wereld veranderd is en veel zaken die we als vanzelfsprekend ervaarden, dat plots niet blijken te zijn.  De oorlog in Oekraïne , de uit de pan swingende energieprijzen en de inflatie deden onze grondvesten toch een beetje schudden. Het doet ons toch even reflecteren over ons eigen leven en nadenken over wat belangrijk is.  Wat echt belangrijk is.

Gezondheid , vriendschap , familie , een hechte club.

Dat zijn dan ook mijn wensen voor iedereen in 2023.  Een heel goeie gezondheid ; warme vriendschappen , mooie familiale momenten en vele deugddoende uren met de Blauwe Wimpel.

Verder wil ik Lieven en Isabelle van de Molenhoeve bedanken voor de mooie jaren die we mochten beleven bij hen.

En een speciaal dankwoordje aan mijn medebestuursleden Franki , Jozef en Philippe (en hun echtgenotes ) voor hun inzet voor onze club.  Zonder hen zou het onmogelijk zijn om de Blauwe Wimpel draaiende te houden.  Een gegeven waar ik me erg van bewust ben en daarom ook heel dankbaar.  Een dikke merci.

Voor alle leden en aan alle mensen die jullie een warm hart toedragen : een fantastisch 2023 en dat al jullie wensen waarheid worden.

Voorzitter,

Reginald Vandaele