Welkom op onze website

Clubactiviteiten voorlopig opgeschort wegens coronamaatregelen Vlaamse regering

Trek er alleen op uit.

Of maximum in een groepje van 4 (telkens dezelde bubbel)

Blijf dus fietsen, wees voorzichtig en hopelijk komt er snel beterschap.          

Voorwoord van de voorzitter 

We zijn 2020. Een nieuw decennium.  Toch telkens een speciale datum vind ik.   
We bestaan officieel 50 jaar.  Mooie getallen.  20 en 50.  Als je 20 bent ben je vol leven en vol vuur.  Als je 50 ben heb je Abraham gezien en ben je een heel stuk wijzer en met meer levenservaring. En dat is zoals ik onze club graag zie ; vol leven en vol vuur maar ook wijs en verstandig.  
We hebben ons 50 jarig jubileum heel goed gevierd en de club heeft meer dan zijn steentje bijgedragen om zijn dank uit te drukken aan alle leden voor hun enthousiasme en inzet om van de Blauwe Wimpel een levendige club te maken. 
Ik ben er ook van overtuigd dat iedereen heel tevreden was over de manier waarop de club zijn 50 jarig bestaan heeft gevierd en dat elk lid beseft dat dit enkel mogelijk is dankzij jullie broodnodige medewerking op onze clubactiviteiten.  
Ik wens de Blauwe Wimpel een heel sportief geslaagd en ongeval vrij 2020 toe en aan iedereen en hun familie een goeie gezondheid en veel plezier en succes in alles wat jullie ondernemen in 2020. 
 
  Veel fietsplezier

Reginald